професионални продукти

МатериалиBioPharma работи в тясно сътрудничество с италиански компании за опаковки. Нашите партньори инвестират в развитието и в изследването на новите биоразградими материали CPL BIO и EPK BIO CPL с цел опазване на околната среда. Разработват и използват  в продуктовата си листа нови – бързо разградими  пластмаси.

 BioPharma се придържа към най-добрите практики, които гарантират безопасност и качество на суровините и опаковките.  За нас качеството е от първостепенно значение. Затова държим партньорите, с които работим да отговарят на европейските стандарти за качество и контрол.


Актуално
Изпрати запитване
Сподели с приятел

imperial
imperial
imperial
imperial
interoffice
interoffice
interoffice
interoffice